Kengetal zoeken

Wil je een bepaald telefoonnummer opzoeken omdat je iemand wilt bellen of omdat je gebeld bent door een bepaald persoon of bedrijf, dan moet je ook het kengetal weten. Het kengetal is het netnummer dat voor een telefoonnummer geplaatst is. Dit nummer is vaak regio gebonden en toont aan in welke regio het bepaalde nummer geplaatst is. Een netnummer kan ook niet regio gebonden zijn. Dan is het nummer vaak beschikbaar voor bedrijven of bijvoorbeeld informatiediensten. Aan de hand van het netnummer of kengetal kun je dus eenvoudig afzien waarvandaan gebeld wordt.

 

Waarom kengetal zoeken?

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom je zou kunnen zoeken naar een kengetal. Als je bent gebeld door een voor jou onbekend nummer en als het telefoonnummer ook niet door de telefoon herkend wordt, dan is het verstandig om eerste te achterhalen wie er gebeld heeft. Aan de hand van het kengetal kun je ontdekken of je bijvoorbeeld gebeld bent door een bedrijf of door een persoon. Ook kun je hiermee zien uit welke regio het telefoontje afkomstig is. Om dit op te zoeken kun je gebruik maken van de nummerzoeker. Daarmee is het ook mogelijk om buitenlandse telefoonnummers te achterhalen in sommige gevallen.

 

Telefoonnummers

Telefoonnummers zijn opgesteld aan de hand van verschillende getallenreeksen. Een telefoonnummer is internationaal gezien altijd voorzien van een landnummer. Het tweede deel van de reeks bestaat uit het netnummer of kengetal en het laatste deel is het abonneenummer. Het abonneenummer is het daadwerkelijke telefoonnummer. Een landnummer is een specifieke code die aantoont dat een nummer zich bevindt in een bepaalde zone op de wereld en bij welk land het telefoonnummer behoort. Elke landcode begint met 00 of + gevolgd door het getal van de zone gevolgd door 1 tot 3 getallen die aangeven welk land het is.

 

Netnummers

Het netnummer dat je vervolgens intoetst, is het kengetal waarmee het abonneenummer vervolgens bereikt kan worden. Bel je nationaal, dan hoeft het landnummer niet gedraaid te worden. Een kengetal kan gebonden zijn aan een regio of niet gebonden zijn aan een regio. Regio netnummers zijn opgemaakt uit 3 of 4 getallen. Dat is afhankelijk van de omvang van de regio waar het om gaat. Grotere regio’s hebben vaak een kengetal met drie cijfers zodat het abonneenummer langer is en er meerdere telefoonnummers kunnen worden uitgegeven. Niet regio gebonden netnummers worden gebruikt door bijvoorbeeld bedrijven in de vorm van 085, 087 of 088 of voor informatiediensten zoals het gratis 0800 netnummer of betaald 0900 nummer.

 

Abonneenummer

Om bij de juiste persoon terecht te kunnen komen die je wilt bellen, moet je ook het juiste telefoonnummer intoetsen. Na het landnummer en het netnummer, die beiden gekoppeld zijn aan een land en bepaalde regio of dienst komt dus het daadwerkelijke telefoonnummer. Dit abonneenummer is uniek en bestaat uit een willekeurige reeks van getallen die zijn toegewezen aan de betreffende telefoonlijn. Op die manier kun je altijd precies die persoon bellen die jij aan de lijn wilt krijgen. Bel je binnen een regio van vast naar vast, dan hoeft het netnummer niet gebruikt te worden