Landnummer België

Wil je een telefoongesprek houden naar een telefoonnummer in het buitenland, dan moet er een landnummer voor het nummer geplaatst worden. Aan de hand van het landnummer kan het telefoonnummer in het betreffende land bereikt worden. Telefoonnummers, als deze internationaal gebeld worden, bestaan uit een landnummer, een netnummer en een abonneenummer. Het landnummer voor België is 0032. Dit landnummer toets je dus in voordat je het daadwerkelijke telefoonnummer belt. Als je gebeld wordt door een telefoonnummer met dit landnummer, dan weet je ook al dat je gebeld bent door een Belgisch nummer. Aan de hand van die informatie kun je op zoek gaan naar de beller.

 

Een telefoonnummer in België

Zoals gezegd bestaat een telefoonnummer uit verschillende onderdelen. Het landnummer van België is 0032. Dit is het kenmerk voor het land waaraan je kunt zien dat je belt of gebeld bent door een telefoonnummer uit dit land. Het tweede deel is het netnummer of zoals in België gezegd wordt, het zonenummer. Dat is het nummer dat aan een bepaalde zone gebonden is. Het laatste deel is het abonneenummer. Dat is het daadwerkelijke telefoonnummer die uniek is per aansluiting. Door dit nummer in te toetsen bereik je het bedrijf of de persoon die je aan de lijn wilt krijgen.

 

Het landnummer

Een landnummer toont aan uit welke zone en uit welk land er gebeld wordt of naar welk land je kunt bellen. Landnummers bestaan altijd uit twee 00 of een + aan het begin. De 00 en de + kunnen elkaar vervangen. Na de 00 of de + komt het getal waarmee een betreffende zone wordt aangegeven. Deze codes zijn: 1 Noord-Amerika, 2 Afrika, 3 en 4 Europa, 5 Zuid-Amerika, 6 Australië en Antarctica, 7 Oost-Europa en Rusland, 8 Zuid-Azië en 9 het Midden-Oosten. België valt in de zone Europa en heeft daarom het getal 3 gekregen. Het laatste deel is een specifieke code voor het betreffende land. Voor België is het dan 0032.

 

Het zonenummer

Net als in Nederland is België ook opgedeeld in regio’s. Elke regio of zone kent zijn eigen netnummer. In België wordt er gesproken over een zonenummer. Deze zonenummers bestaan uit 2 of 3 getallen. De meeste regio’s hebben een zonenummer bestaande uit 3 getallen. Grotere zones als Antwerpen, Luik, Brussel en Gent hebben een zonenummer met twee getallen. Dit zijn 02 voor Brussel en Edingen, 03 voor Antwerpen, 04 voor Luik en Voeren en 09 voor Gent. Als je vanuit Nederland naar België belt en het landnummer 0032 intoetst, dan vervangt het landnummer de eerste 0 van het zonenummer.

 

Het abonneenummer

Het laatste deel van het telefoonnummer is het unieke deel waarmee je iemand kunt bereiken. Dit is het abonneenummer. Het abonneenummer is opgebouwd uit een willekeurige reeks getallen die worden toegewezen aan 1 specifiek nummer. Als je iemand in België wilt bellen toets je dus eerst het landnummer 0032, gevolgd door het zonenummer zonder de 0 en tot slot het abonneenummer. Op die manier krijg je de persoon aan de lijn waar je naar op zoek bent.