Landnummer Duitsland

Als je internationaal wilt bellen, dan moet je gebruik maken van een landnummer. Dat is het deel van het telefoonnummer dat voor het netnummer en het abonneenummer geplaatst wordt. Wil je bellen naar Duitsland, dan is het landnummer dat hiervoor gebruikt moet worden 0049. Met dit nummer wordt de regio getoond en dat de telefoonverbinding richting Duitsland moet worden gemaakt. Elk land is voorzien van een eigen landnummer waarmee het mogelijk is om internationaal te kunnen bellen. Ben je gebeld door een nummer beginnend met 0049, dan ben je dus door een Duits telefoonnummer gebeld. Met een nummerzoeker kun je dan in sommige gevallen achterhalen door welke persoon of door welk bedrijf je gebeld bent.

 

De opbouw van een telefoonnummer

Om een telefoonverbinding te kunnen maken moet er een telefoonnummer gebeld worden. Een dergelijk nummer is opgebouwd uit verschillende getallenreeksen die gezamenlijk het nummer vormen. Als je internationaal belt, dan bestaat het nummer uit 4 tot 6 getallen die aantonen in welke zone en in welk land het betreffende telefoonnummer is. In Nederland en veel andere landen volgt er dan een netnummer. Dat is het deel van het nummer waarmee een bepaalde regio in het land wordt aangetoond of waarmee bijvoorbeeld bedrijven gebeld kunnen worden. Het laatste deel is het belangrijkste deel van het nummer, het abonneenummer.

 

Verdeling landnummers

De basis van een telefoonnummer is dus het landnummer. Deze getallen reeks is opgebouwd uit 4 tot 6 cijfers die altijd begint met dubbel 00. De twee 00 kunnen ook vervangen worden door een +. Na de 00 of de + volgt een getal waarmee de code van de zone waarin een bepaald land zich bevindt wordt aangegeven. Deze codes zijn als volgt verdeeld: 1 Noord-Amerika, 2 Afrika, 3 en 4 Europa, 5 Zuid-Amerika, 6 Australië en Antarctica, 7 Oost-Europa en Rusland, 8 Zuid-Azië en 9 het Midden-Oosten. Na de regiocode komt de landcode. Na de code voor de zone komt de landcode. Dat is het specifieke deel waarmee je een bepaald land kunt bereiken. Voor Duitsland is dat 0049, voor Nederland 0031 en voor België is dat 0032.

 

Het netnummer

Het volgende deel is het netnummer. Dat is in Nederland een getallenreeks van 3 tot 4 getallen. In Duitsland komen ook langere netnummers voor omdat het land groter is en dus ook meerdere regio’s kent. Met een netnummer wordt een bepaalde regio aangegeven of is het mogelijk om aan te tonen dat het telefoonnummer bijvoorbeeld toebedeeld is aan een bedrijf of een informatiedienst. Als je naar Duitsland of een ander land belt, dan wordt het eerste getal van dit netnummer vervangen door het landnummer. In de meeste gevallen is dat een 0 die komt te vervallen.

 

Het telefoonnummer

Het daadwerkelijke telefoonnummer wordt ook wel het abonneenummer genoemd. Dat is een specifiek nummer dat aan een bepaalde telefoonlijn gekoppeld is. Als je dit nummer draait, dan krijg je de persoon of het bedrijf aan de lijn bij wie dit nummer hoort. Als je in Nederland met een vaste lijn naar een andere vaste telefoonlijn belt binnen dezelfde regio, dan hoef je het netnummer niet te draaien.